website templates


Platformă inovativă cu
locuri de muncă   

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Mobirise

Platformă inovativă cu locuri de muncă.

În prezent, una dintre principalele probleme cu care se confruntă tot mai multe companii este lipsa de resurse umane specializate. Cererea de angajare din domeniile cum ar fi: IT, retail și distribuție, producție, banking este mult mai mare decât oferta de specialiști disponibili, care să aibă totodată cunoștințele și abilitățile solicitate de către angajatori.   

Lipsa de specialiști cu pregătire tehnică este dată atât de numărul relativ mic de absolvenți anuali de studii superioare din domeniile respective, dar și de lipsa de instruire specifică a candidaților conform necesităților angajatorilor.   

Deficitul de specialişti este o problemă reală şi de durată. Dacă ne uităm la preferinţele tinerilor absolvenţi de liceu din ultimii ani: o medie de 10 candidaţi se bat pentru un loc la facultăţi umaniste: publicitate, jurnalism sau ştiinţe politice, iar locurile la facultățile tehnice (cu excepția celor din domeniul IT) rămân în multe centre universitare neocupate.   

Chiar și în industria IT, numărul absolvenților de la specializările cu profil tehnic este prea mic în comparație cu cererea de pe piață, iar competențele lor sunt limitate la ceea ce pot asimila în timpul cursurilor universitare.   

Companiile anunță constant intenții de angajare pentru perioade scurte spre medii (1-3 ani). Dacă luăm în considerare doar aceste anunțuri publice, estimările pentru anul 2019, de exemplu, depășesc 12.000 de noi poziții deschise, doar în companiile mari.   

Numărul anual de absolvenți de la specializările tehnice nu depășește 7.000, cu o rată de absorbție pe piața muncii de 100%. În aceste condiții, sistemul de educație superioară tehnică nu este în măsură să acopere cererea, iar companiile compensează prin atragerea de angajați cu calificări diferite și complementare cu cele tehnice.

De ce am ales dezvoltarea produsului MyTechJob?

Modalitățile prin care industria încearcă să compenseze decalajul între cerere și ofertă sunt dintre cele mai variate - de la programe de stagii, la burse, programe de pregătire interne, școli de vară, evenimente și competiții de codare, precum și programe de training de durată scurtă care au ca obiectiv să pregătească angajați pentru poziții entry-level.   

Având în vedere creșterea continuă a cererii de specialiști cu pregătire tehnică, am dezvoltat o platformă interactivă cu locuri de muncă, prin care candidații să-și poată evalua competențele și să dobândească cunoștințele tehnice necesare locului de munca vizat. Evaluarea candidaților generează și o curriculă de urmat ce conține descrierea acțiunilor de derulat pentru a fi eligibili jobului vizat. Platforma se adresează în mod special specialiștilor din industria IT, dar va fi dezvoltată și pentru alte industrii.

Inovația adusă de produsul dezvoltat: MyTechJob

Inovația este dată de funcționalitățile platformei și în special de algoritmii utilizați pentru funcționalitățile oferite, din care îi amintim pe cei mai relevanți:

•     Algoritm de calcul a concordanței competenței CV-ului cu specificațiile locului de muncă; 

•    Algoritm inovativ de căutare și evaluare (concordanță) a locurilor de muncă existente în alte platforme online cu anunțuri pentru locuri de munca.

•     Algoritm de generare automată a curriculei de instruire în funcție de necesitate; 

•     Algoritm de calcul a relevanței a candidaților înscriși la un loc de muncă publicat.

MyTechJob este o platformă interactivă cu locuri de muncă, prin care candidații pot să-și evalueze competențele și să dobândească cunoștințele tehnice necesare locului de munca vizat.  

Principalele funcționalități dezvoltate în platforma MyTechJob sunt grupate pe secțiuni. 

Aplicația MyTechJob este o platformă online orientată atât către utilizatorul final, candidatul, cât și către companii. Aceasta poate fi accesată de oriunde.   

Interfața platformei este intuitivă și este inteligent structurată prezentând în fiecare secțiune informațiile de care utilizatorul are nevoie. Accesul este delimitat de rolul pe care îl are utilizatorul în aplicație, astfel aceasta va acces la una sau mai multe secțiuni. 

Secțiunea Candidați permite:

•      gestionarea datelor personale;

 •      crearea automată a CV-ului;

•      evaluarea competențelor conform unui loc de muncă vizat;

•      înscrierea/ achiziția/ derularea instruirii sau a unui curs;

•     căutarea unui loc de muncă după diverse criterii; transmiterea notificărilor pe e-mail sau telefon; generarea facilă a rapoartelor.

Mobirise

Secțiunea Companii permite:

•     gestionarea datelor firmei;

•     gestionarea utilizatorilor/ grupurilor de utilizatori ai firmei;

•     gestionarea rolurilor și a drepturilor utilizatorilor;

•     căutarea candidaților;

•     publicarea locurilor de muncă;

•     filtrarea/ sortarea automată a candidaților pentru locurile de muncă publicate. Utilizând un algoritm inovativ, platforma are posibilitatea de a filtra/ sorta candidații ce se înscriu la locurile de muncă publicate, în funcție de gradul de relevanță a CV-ului cu specificațiile locului de muncă.

•     posibilitatea de derulare a interviului online, utilizând camera web cu facilități de planificare/ validare a interviurilor. posibilitatea de evaluare online a candidatului;

•     publicarea ofertei de cursuri (online sau clasă);

•    posibilitatea de livrare a cursurilor atât offline, cât și online (creare de clase virtuale și derulare de cursuri în intervale de timp planificate). Cursurile pot fi și de tip videoconferință/ webinarii utilizând camerele web.

•    gestionarea livrării cursurilor;

•    administrarea financiară a contului (abonamente achiziționate, cursuri livrate, plăți efectuate, restanțe de plată, etc);

•    transmiterea notificărilor pe e-mail sau telefon;

•    generarea rapidă a rapoartelor.


Secțiunea Instruire 


Secțiunea Instruire permite:
•      crearea listelor de cursuri (online sau clasă). Fiecare listă poate conține oferte de curs cu descriere, perioade de derulare, prețuri, competențe necesare;

• candidații au posibilitatea de înscriere/ achiziție/ derulare curs.

Mobirise

Secțiunea Evaluare

Secțiunea Evaluare permite:
•      crearea listelor de evaluări / testări. Listele conțin descrierea fiecărei evaluări, precum și perioadele de derulare, competențe necesare, etc. Evaluările pot fi gratuite sau contra-cost

Mobirise

Secțiunea Locuri de muncă

Secțiunea Locuri de muncăpermite:
•      crearea listelor cu locurile de muncă disponibile în platformă, grupate pe categorii.

•      posibilitatea de căutare și filtrare multiple a locurilor de muncă.

Mobirise

Secțiunea Administrativă 

Secțiunea Administrativă permite:
•     gestionarea utilizatorilor, drepturilor și rolurilor

•      gestionarea listelor de cursuri și de evaluări;

•     gestionarea unor comenzi, obligații de plată, încasări și restanțe;

•      configurări ale interfețelor în platformă și în alte aplicații;

•     generarea rapoartelor.

Mobirise

CONTACTEAZA-NE ACUM!

Aleron Training Center S.R.L 
Sediul social: Aleea Marius Emanoil Buteica, nr. 18-20,
etaj 3,camera 3.2, Sector 3, Bucurestii
Cod fiscal: RO 14529444
Tel: 021-344.01.07
Mobil: 0733.880.715

Denumirea proiectului: MyTechJob - Platformă inovativă cu locuri de muncă
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. "Competitivi împreună"
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe confinantate de Uniunea Europeana,  va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.